Συχνές ερωτήσεις

Μπορούν τα προϊόντα σας να πληρούν τις απαιτήσεις ποιότητας μου;

2021-03-01
Τα προϊόντα μας δεν έχουν PVC, κυρίως από τη χρήση απορριμμάτων πανιών, αλλά η απόδοση είναι καλύτερη.